СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ, ПРАВИЛНО ПРОВЕТРЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

СЛЕД МОНТАЖ

 • Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката.
 • След приключване на монтажа, моля да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда.
 • След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки). При евентуални по-нататъшни ремонтни работи за защита от замърсяване на прозореца/ите, трябва да се използват само видове фолио препоръчани от производителя на прозорците.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 • На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.
 • Oставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагори (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос). Прозоречните крила, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:
  - Затворено – дръжката вертикално надолу;
  - Напълно отворено – дръжката хоризонтално;
  - За проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков.
 • За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно.
  - Никога обаче да не се омазняват:
  - лагерите на плъзгащия обков;
  - ножиците и гърбовете на обкова за двуплоскостно отваряне
 • Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

Прозорецът трябва да бъде почистван редовно Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен препарат за миене на съдове.

 • Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.
 • Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха.
 • Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците.
 • Не използвайте абразивни почистващи материали!
 • Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други.
 • Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)!
 • Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах!

УПЛЪТНЕНИЯ

 • Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало“.
 • Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане).

ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА

 • Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави препарат за миене на съдове.
 • Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!

СТЪКЛА

 • За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа.Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата.
 • Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

КОНДЕНЗ

 • При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ - това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури.
 • Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!

ПРОВЕТРЯВАНЕ

 • Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл.
 • Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около 5 минути.
 • Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

ГРИЖИ ЗА ОБКОВА

 • Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.
 • „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!
 • При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.
 • Само специалист от фирмата, която Ви е доставила прозореца, може да прецени и съответно отстрани проблема!

НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!

 • Отваряне на прозореца
  - Прозорци с едноплоскостно отваряне: За отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90О) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.
  - Прозорци с двуплоскостно отваряне Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180О) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.
  ВАЖНО! Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне! Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!
 • Затваряне на прозореца За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата след което да завъртите дръжката до позиция “надолу”.
 • Опасни ситуации При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат.
  - ПРЕПОРЪКА При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение.
  ВАЖНО! Съществува риск от падане през прозореца! Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен!
 • При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се с представител на фирмата монтирала прозореца Ви, който да локализира и отстрани проблема.
  ВАЖНО! НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНИ СИТУАЦИИ ЗА ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА, ДО ПОВРЕДА ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ!

Илбупласт ЕООД © 2019